Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op onze site aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Nemeco BV schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Nemeco BV. 
1.4 Nemeco BV is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

1.5 Indien wij een auto-onderdeel voor u navragen bij TecDoc, zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Wel kunt u dan het onderdeel binnen 14 dagen retourneren. Dit geldt niet voor auto onderdelen die u niet bij ons verifieert. Hiervoor geldt dat u het auto onderdeel enkel kunt ruilen voor een ander product. Dit dient u echter binnen 14 dagen aan te geven en binnen uiterlijk 30 dagen om te ruilen.  

Onderdelen die gemonteerd zijn geweest kunnen niet retour, net zoals elektronische/elektrische onderdelen. Op elektronische/elektrische onderdelen wordt geen garantie verleend. MET ELEKTRISCHE PRODUCTEN WORDEN PRODUCTEN BEDOELD DIE KUNNEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN STROOMKRING.

Ook Olieproducten kunnen niet worden geretourneerd.

Dit geldt alleen voor de consument. 

Op alle auto-onderdelen geven wij een (1) jaar garantie.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Nemeco BV komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@groothandel-nemeco.nl

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op deze site zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Nemeco BV  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via deze site kan op de volgende wijze worden betaald: - met IDEAL, vooraf per bank of per Contante betaling (afhalen, of laten bezorgen door Nemeco BV  tegen afgesproken tarief)

4.2 Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant, deze zijn afhankelijik van het artikel dat u besteld. Enige uitzondering hierop, is als Nemeco BV naar de klant een verkeerd artikel opstuurt, in dat geval zijn de verzendkosten voor ons.

 

Artikel 5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Nemeco BV  streeft ernaar om de geplaatste bestelling na ca. 48 uur (op werkdagen) te versturen, mits op voorraad en voor 14.30 uur besteld.  Wilt u zeker weten dat het product op voorraad is? Mail dan naar info@groothandel-nemeco.nl en krijg op werkdagen binnen 24 uur reactie.  
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de (zakelijke) klant.

5.3 Nemeco BV is niet aansprakelijk bij vertraagde leveringstijden veroorzaakt door DPD of Post.NL

Artikel 6. retourneren
6.1 Indien u van ons een onjuist(e) maat/artikel ontvangt behoort u dit de dag van ontvangst aan ons te melden. U bent verplicht om de producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en overige gebreken, dit dient u binnen 48 na ontvangst te melden. U kunt dit artikel retourneren of omruilen (per post). Uiteraard zullen wij de verzendkosten vergoeden.

6.2 Indien u een onjuist artikel heeft besteld, is het mogelijk dit (ongebruikt en onbeschadigd) binnen 48 uur om te ruilen. Uiteraard zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

6.3 Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming (per mail) van Nemeco BV worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.

6.4 De Wederpartij heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren, na 14 dagen wordt de reclamering en een retour aanvraag niet meer in behandeling genomen door Nemeco BV.

6.5 Onderdelen die gemonteerd zijn geweest kunnen niet retour, net zoals elektronische/elektrische onderdelen. Op elektronische/elektrische onderdelen wordt geen garantie verleend. MET ELEKTRISCHE PRODUCTEN WORDEN PRODUCTEN BEDOELD DIE KUNNEN WORDEN AANGESLOTEN OP EEN STROOMKRING.

Ook Olieproducten kunnen niet worden geretourneerd.

6.6 De goederen dienen onbeschadigd , ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.

6.7 Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd.

6.8 De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij.

Dit geldt alleen voor de consument.

6.9 Zakelijke klanten kunnen dus niet annuleren of terugsturen. De wet kopen op afstand geldt alleen voor consumenten. Een bedrijf ( ook een eenmanszaak) 

kan dus geen gebruik maken van dit recht.

 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid

7.1 Kettingzagen, evenals hun toebehoren, zijn gewaarborgd tegen fabricagefouten gedurende een periode van een (1) jaar

te rekenen vanaf de datum van de verkoopfactuur. Interventies in het kader van de waarborg leiden niet tot een verlenging van

de waarborgperiode. De wettelijke garantie is NIET toepasbaar voor herstellingen die noodzakelijk zijn door externe oorzaken

zoals brand, ongeval, bliksem en stormschade.

Het volgende valt buiten de waarborg:

- een defect voortvloeiende uit normale slijtage

- regen-, water- of andere vloeistofschade

- corrosie of oxidatie

- toevallge op opzettelijke schade

- nalatigheid

- abnormale gebruiksomstandigheden

- het niet volgen van de instructies van de fabrikant en/of verkoper (ongeacht of dit mondeling of schriftelijk gebeurt)

- misbruik, wijzigingen of herstellingenh aan de goederen, zonder de goedkeuring van de verkoper (met name het openen van een   

  product door een centrum dat door de verkoper niet werd goedgekeurt.
7.2 Wij verlenen op alle bikes, quads en generatoren startgarantie, dit houd in dat het product onbeschadigd is en goed funcioneert. Indien dit niet het geval is, dient u dit binnen 24 uur per mail te melden.

Op accu's voor Quads, Dirtbikes, Scooters e.d. geven wij 1 maand garantie.

7.3 Van de onderdelen en helmen garanderen wij dat zij onbeschadigd geleverd worden en goed functioneren. Mocht dit echter onverhoopt niet het geval zijn, dient u dit binnen 24 uur per mail te melden. Uiteraard kunt u dit product kosteloos omruilen.

7.4 Wij gaan ervan uit dat, indien men een gemotoriseerd voertuig bij ons aanschaft, verpakt in een doos, dat men voldoende kennis in huis heeft om het artikel vakkundig in elkaar te zetten/ af te stellen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien dit onverhoopt niet korrekt gebeurd. Zie ook "Belangrijk voor U" op onze site.

7.5 Nemeco BV is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Nemeco
7.6 Als Nemeco om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.

7.7 Geleverde artikelen kunnen afwijken van de foto's op de website qua kleur, print, vorm en model.

7.8 Een Garantie-aanvraag dient altijd schriftelijk ( per email ) aangevraagd te worden.

 

Artikel 8. copyright

8. 1 De foto´s op deze website zijn beschermd en vallen onder het copyright. Het gebruik van deze foto's voor eigen of ander gebruik is dus derhalve verboden en strafbaar.

 

Artikel 9. Aanvullende voorwaarden Greenixx verzekering

9.1 Greenixx is wereldwijd verzekerd door Samsung Fire & Marine Insurance tegen alle eventuele ontstane schade aan de motor en/of koelsysteem van de auto als gevolg van het toedienen van Greenixx. De ontstane schade dient aantoonbaar vastgesteld te worden door een onafhankelijke gespecialiseerde derden.

 

9.2 De weergegeven voordelen van het product is afkomstig uit onderzoeken van de leverancier. Greenixx kan niet worden aangesproken op basis van een mindere tot geen werking van het product. De weergegeven ISO certificaten zijn afgegeven aan de leverancier van Greenixx.